הוד-עמי תרגומים והפקותהוד-עמי תרגומים והפקות

האם אתם שומרים על סודיות במהלך התרגום?

כן בהחלט. זוהי דרישה בסיסית. אמנם אנחנו איננו גוף בטחוני, אבל אנו מתחייבים לשמור על סודיות בעת קבלת החומר לתרגום, בעת התרגום ובשאר שלבי העבודה.

אנו נכבד את בקשתך לשמור באופן חשאי אפילו את עצם ביצוע עבודת תרגום עבורך וגם/או את תוכן החומרים שנמסרו לנו לתרגום. גם נכבד את בקשתך שלא להציג או לספר לאחרים על עבודת התרגום שמתבצעת עבורך.

No comments yet.

Leave a Reply


× five = 5