הוד-עמי תרגומים והפקותהוד-עמי תרגומים והפקות

כמה מילים נחשבות עמוד שלם לצורך חישוב עלות התרגום

נהוג לחשב את עלות התרגום ביחידות של 250 מילים. המחיר לכל 250 מילים בשפת המקור/יעד הגבוה מביניהם, אלא אם נקבע אחרת.

No comments yet.

Leave a Reply


5 − four =