הוד-עמי תרגומים והפקותהוד-עמי תרגומים והפקות

מה לנפט ולהוד-עמי?

הוד-עמי הפיקה בראשית 2012 את הספר “נפט ומוצריו” עבור המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה. העורך המקצועי הוא משה רבייב. הספר הופק בכריכה קשה ובצבע מלא.

No comments yet.

Leave a Reply


five − 4 =