הוד-עמי תרגומים והפקותהוד-עמי תרגומים והפקות

האם אתם נעזרים בתוכנות לצורך התרגום?

כאשר נדרש, התרגומים נעשים בעזרת כלי תוכנה מתקדמים כדי להבטיח תרגום לעברית עקבי באיכות גבוהה. התוכנות אינן משמשות לתרגום מילים בודדות אלא בעיקר לתרגום משפטים ולניהול התרגום, כדי לשמור על עקביות ואחידות.

Read full story · Comments { 0 }

האם אתם שומרים על סודיות במהלך התרגום?

כן בהחלט. זוהי דרישה בסיסית. אמנם אנחנו איננו גוף בטחוני, אבל אנו מתחייבים לשמור על סודיות בעת קבלת החומר לתרגום, בעת התרגום ובשאר שלבי העבודה. אנו נכבד את בקשתך לשמור באופן חשאי אפילו את עצם ביצוע עבודת תרגום עבורך וגם/או את תוכן החומרים שנמסרו לנו לתרגום. גם נכבד את בקשתך שלא להציג או לספר לאחרים על […]

Read full story · Comments { 0 }

איך בודקים כמה מילים יש במסמך?

תוכנת Word בגרסאותיה השונות מאפשרת ספירת מילים, והיא זאת שמשמשת גם אותנו לספירת המילים במסמך המתורגם לעברית, או לכל שפה אחרת. כאשר מתקבל לתרגום מסמך PDF בשפה כלשהי, אנו ממירים אותו לוורד וכך יכולים לספור את המילים במקור ולהעריך את מספר המילים שיהיו במסמך הפלט המתורגם. אז איך יודעים כמה מילים? פעלו לפי ההוראות: היכנסו […]

Read full story · Comments { 0 }

כמה מילים נחשבות עמוד שלם לצורך חישוב עלות התרגום

נהוג לחשב את עלות התרגום ביחידות של 250 מילים. המחיר לכל 250 מילים בשפת המקור/יעד הגבוה מביניהם, אלא אם נקבע אחרת.

Read full story · Comments { 0 }

יש לי שאלה

או לחתום על חוזה

Read full story · Comments { 0 }